Цвети и Светльо

Кой – Цвети и Светльо

Кога – 30 Юни 2013

Къде –  граждански брак в ритуален дом Красно село, църковен брак в Св. София, тържество в ресторантът на парк хотел Берлин

Основни предизвикателства

 • Желание за ресторант извън София с красива гледка.
 • Гости от чужбина.
 • Желание за традиционни фолклорни ритуали по вземане, надиграване и т.н.
 • Много заети младоженци, работещи на пълен работен ден.
 • Кратко време за организация.

Как ги разрешихме

 • Преглед на около 10 ресторанта и избор на най-подходящия – ресторант Берлин, с компромис за броя гости на сватбата.
 • Настаняване и организация за гостите от чужбина.
 • Преглед, представяне и избор на различни варианти за фолклорни ритуали.
 • Подробен план и сватбата, които следяхме и спазвахме стриктно.
 • Списъци с подходящи доставчици на основните услуги и описание на силните и слабите им страни.
 • Подготовка и провеждане на срещи в удобно време за младоженците – обикновено вечерите в работни дни и събота и неделя.
 • Сгъстена организационна програма в последните няколко дни преди сватбеното тържество.

Красивата сватбена декорация е изработена от вълшебниците от Луксозно.