Ивета и Венелин

Кой – Ивета и Венелин

Кога – 20 Септември 2014

Къде – изнесена церемония на паркинга на магазин Практикер и сватбено тържество в сватбената зала на комплекс Монтесито, София

Основни предизвикателства

  • Работа с много заети младоженци, понякога с различни виждания за тържеството.
  • Написване на специален текст за поканите.
  • Изисквания за изнесена церемония на паркинга на магазин Практикер.
  • Отказали се гости в последния момент и нови такива, появили се след започването на сватбата.
  • Проблем с кетъринга беше на път да забави сериозно изнесения ритуал.

 

Как ги разрешихме

  • Редовни срещи и разговори с младоженците.
  • Подготовка и провеждане на срещи в удобно време и място за младоженците.
  • Дълги преговори с Практиер, докато стигнем до желания от младоженците резултат.
  • Мигновена реакция както от наша страна, така и от страна на персонала на ресторанта и гостите бяха настанени.
  • Оказахме спешна помощ на колегите и успяхме заедно да сме готови навреме за изнесения ритуал.