Рени и Дидо

Кой – Рени и Дидо

Кога – 15 Септември 2012

Къде –  ресторант Царско село.  Граждански брак в ритуален дом община Студентска. Църковен ритуал в църква Св. Йоан Рилски

Основни предизвикателства

  • Кратко време за организация и предварително уговорен бюджет.
  • Заети младоженци работещи на пълен работен ден.
  • Гости от други градове, за които е нужно настаняване.
  • Подаръчета за гостите

Как ги разрешихме

  • Подробен план и бюджет за сватбата, които следяхме и спазвахме стриктно.
  • Списъци с подходящи доставчици на основните услуги и описание на силните и слабите им страни.
  • Подготовка и провеждане на срещи в удобно време за младоженците – обикновено вечерите в работни дни и събота и неделя.
  • Преговори и координация при настаняването на гостите от други градове.
  • Избор на подаръчетата от младоженците, поръчка и доставка от Инанна в сватбения ден.